Genotyping

For breeding purposes

Genotyping er en analyse som identifiserer DNA-informasjonen til et individ. Genotyping av bestemte genvarianter over hele genomet og kobling av disse til fysiske egenskaper blir brukt til å avle frem ønskede egenskaper hos avkommet.

Genotyping av ville arter kan også brukes til forskning og forvaltning av populasjoner.

Genotyping utføres ved bruk av genmarkører utviklet for bestemte arter. Blue Analytics kan hjelpe til med utvikling og testing av nye genotypingssett (arrayer) til bestemte formål.

Kontaktperson for genotyping:

Céleste Jacq

Head of genomics

Send e-post
Ring +47 482 54 804

Scroll to Top