Leveringsstasjon for PCR- og DNA-prøver til analyse hos Blue Analytics.

Døgnåpen leveringsstasjon for prøver til analyse

Nå kan du levere prøver til PCR- og DNA-analyse til alle døgnets tider i den nye leveringsstasjonen på utsiden av laboratoriet til Blue Analytics i Bergen.

Døgnåpen leveringsstasjon for prøver til analyse Les mer