SERVICES

Blue Analytics tilbyr analysetjenester innen diagnostikk, sporing og genotyping for oppdrettede og viltlevende akvatiske arter. Analysene brukes i helseovervåking, sporing av rømt fisk, artsbestemmelse, mattrygghet og avlsarbeid. Tjenestene utføres ved laboratoriet i Bergen og er basert på innsendt prøvemateriale fra organismer eller miljø.

Scroll to Top