ABOUT US

Blue Analytics is an innovative company that uses its core competence and pioneering scientific advances to offer solutions to biological challenges in the aquaculture industry. In recent years, new methods have revolutionized the toolbox used for disease prevention, quality assurance and tracking throughout the entire production and distribution chain in food production, all the way to the consumer.

Blue Analytics is located in the building called Slippen in Bergen.

Den unike genetiske koden til enhver levende organisme er grunnlaget for en rekke produkter og tjenester som bidrar til økt produktivitet og bedre dyrevelferd. DNA-koden gir grunnlag for sikker sporing av rømt oppdrettsfisk tilbake til eier og benyttes også til å bekrefte korrekt merking av art og opprinnelse for ulike råstoff og matvarer.

Dette får stadig større betydning på den globale markedsplassen, hvor forbruker i større grad vektlegger dokumenterbar ansvarlig opptreden i alle stadier av verdikjeden. Sporbarhet er en forutsetning for merkevarebygging, mattrygghet og bærekraft. Metodene som Blue Analytics tilbyr har tillit og aksept hos forbrukere og myndigheter etter lang tids bruk innen ulike sektorer.

Scroll to Top