OM OSS

Blue Analytics er et innovativt bioteknologiselskap som tilbyr analysetjenester som grunnlag for løsninger på biologiske utfordringer og forbedringer i akvakultur- og landbruksnæringen.

Våre analyser gir kunnskap om dyrenes helse og egenskaper, slik at våre oppdragsgivere kan ta faktabaserte beslutninger til det beste for velferd og en bærekraftig produksjon. Vi utvikler og utfører diagnostikk, smittesporing av sykdommer og genotyping av fisk og andre arter. Analysene brukes blant annet innen helseovervåkning, mattrygghet, avlsarbeid og opphavsbestemmelse.

Blue Analytics er lokalisert i bygningen Slippen i Bergen.
Blue Analytics er lokalisert i bygningen Slippen på Marineholmen i Bergen.

Metodene vi tilbyr har tillit og aksept hos forbrukere og myndigheter etter lang tids bruk innen ulike sektorer. Vi har høy kompetanse innen molekylærbiologi, genomikk, virologi, bakteriologi og histopatologi. Dette er bygget opp i nært samarbeid med fiskehelse- og oppdrettsselskaper siden 2010.

Selskapet ble etablert i 2020 gjennom en utskillelse fra vaksineselskapet Vaxxinova Norway. Til sammen er vi 14 medarbeidere, og holder til i nye lokaler på Marineholmen i Bergen.

Les mer om oss i firmabrosjyren eller se en kort presentasjon av Blue Analytics i videoen nedenfor:

Skroll til toppen