OM OSS

Blue Analytics er et innovativt selskap som benytter sin kjernekompetanse og banebrytende vitenskapelige fremskritt til å tilby løsninger på biologiske utfordringer i akvakulturnæringen.

Nye metoder har de senere år revolusjonert verktøykassen som benyttes til sykdomsforebygging, kvalitetssikring og sporing gjennom hele produksjons- og distribusjonskjeden innen matproduksjon, hele veien frem til forbruker.

Blue Analytics er lokalisert i bygningen Slippen i Bergen.
Blue Analytics er lokalisert i bygningen Slippen på Marineholmen i Bergen.

Den unike genetiske koden til enhver levende organisme er grunnlaget for en rekke produkter og tjenester som bidrar til økt produktivitet og bedre dyrevelferd. DNA-koden gir grunnlag for sikker sporing av rømt oppdrettsfisk tilbake til eier og benyttes også til å bekrefte korrekt merking av art og opprinnelse for ulike råstoff og matvarer.

Dette får stadig større betydning på den globale markedsplassen, hvor forbruker i større grad vektlegger dokumenterbar ansvarlig opptreden i alle stadier av verdikjeden. Sporbarhet er en forutsetning for merkevarebygging, mattrygghet og bærekraft.

Metodene som Blue Analytics tilbyr har tillit og aksept hos forbrukere og myndigheter etter lang tids bruk innen ulike sektorer.

Les mer om oss i firmabrosjyren eller se en kort presentasjon av Blue Analytics i videoen nedenfor:

Skroll til toppen