Anette Hansen Kausland er ny daglig leder i Blue Analytics

Fra 1. april 2023 ble Anette Hansen Kausland ansatt som daglig leder i Blue Analytics. Hun kommer fra stillingen som kvalitetsleder i samme selskap.

Daglig leder i Blue Analytics, Anette Hansen Kausland
Anette Hansen Kausland

Anette startet i Blue Analytics for to år siden med ansvar for å bygge opp og drifte selskapets kvalitetssystemer. Hun har i denne perioden jobbet målrettet med å få på plass akkreditering av PCR-analyser og oppnå status som utpekt laboratorium for myndighetspålagte screening-programmer.  

Løsninger på biologiske utfordringer

«Styret i Blue Analytics er trygg på at Anette, med sin erfaringsbakgrunn og gode lederegenskaper vil bidra til at selskapet leverer attraktive diagnostiske og genomiske tjenester til akvakulturnæringen.

Hun er opptatt av stadige forbedringer og å gi oppdretterne et best mulig beslutningsgrunnlag for å finne løsninger på biologiske utfordringer»

Odd Magne Rødseth, styreleder i Blue Analytics

«Jeg gleder meg til å ta fatt på min nye rolle sammen med de dyktige kollegene i Blue Analytics.

Vi er godt rustet med moderne fasiliteter og faglig kompetanse til å utføre fiskehelseovervåking, smittesporing, genotyping og opphavsbestemmelse på en effektiv måte»

Anette Hansen Kausland, daglig leder i Blue Analytics

Utdannelse og erfaring

Anette har en mastergrad i molekylærbiologi fra Universitet i Bergen, samt etterutdanning i bedriftsøkonomisk analyse ved Høyskolen på Vestlandet. Hun har opparbeidet seg 18 års erfaring fra molekylærbiologiske laboratorier, fra NIFES, Havforskningsinstituttet og Michael Sars-senteret (UIB).

Videre har hun i to år vært operasjonell leder og daglig leder i Biomega Norway som driver med raffinering av fiskeråstoff fra oppdrettsnæringen.

Skroll til toppen