Histopatologi

Histopatologisk snitt av gjelle med aneurisme hos fisk.

Patologiske eller sykdomsrelaterte endringer i vev fra fisk kan undersøkes ved hjelp av histopatologi. Denne typen analyse spiller en viktig rolle i medisinsk diagnostikk og forskning. Vevsprøvene prepareres og skjæres i tynne snitt, etterfulgt av fargebehandling for å kunne se kontraster i cellekomponenter og vevsstrukturer. Ferdige snitt scannes og digitaliseres.

Blue Analytics tilbyr histopatologi gjennom en samarbeidsavtale med Veterinærinstituttet. Bestilling av utstyr for prøvetaking og innsendelse av prøver til histopatologi gjøres til vårt laboratorium. Du finner en veiledning for uttak av prøver til histopatologi her. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere prøvetakingsprosedyre.

Vi sender vevsprøvene til Veterinærinstituttet for preparering av snitt og farging, så returnerer de digitaliserte bilder til oss for avlesning. Vi sammenfatter så funnene i en lettlest rapport til oppdragsgiver.

Kontaktperson for histopatologi:

Bilde av kontaktperson for PCR-analyser
Øyvind Vågnes

Head of Diagnostics

Send e-post

Ring +47 414 11 626

Skroll til toppen