Mikrosatellitt-analyse

Illustrasjon av basene i DNA som brukes i mikrosatellitt-analyse.

Mikrosatellitt-analyse er et allsidig verktøy for å fastslå genetisk foreldreskap og søskenforhold, samt dypere demografiske relasjoner. Mikrosatellitter kan brukes til stamtavleverifisering, ploidiverifisering (i polyploide arter), sporing og utforsking innen populasjonsgenetikk.

Mikrosatellitter er korte DNA-sekvenser som består av mange repetisjoner av nukleotider, lokalisert på spesifikke regioner i genomet. Ved å undersøke disse svært polymorfe regionene, kan vi nøyaktig fastslå foreldre-avkom-relasjoner, identifisere søsken i en populasjon, og avdekke komplekse familieforbindelser. Innen populasjonsgenetikk muliggjør disse markørene vurdering av genetisk mangfold, populasjonsstruktur og genflyt.

Hos Blue Analytics utnytter vi kraften i mikrosatellitt-analysen for å levere presise og omfattende løsninger skreddersydd til våre kunders spesifikke behov, enten det er innen akvakultur, jordbruk, dyrebestandsforvaltning eller andre områder. Blue Analytics tilbyr for øyeblikket mikrosatellitt-analyser ved hjelp av optimaliserte paneler for laks, regnbueørret, torsk, steinbit og rognkjeks. I tillegg kan vi utføre analyser med offentlig tilgjengelige paneler eller tilpasse paneler for andre arter ved forespørsel.

Bestill mikrosatellitt-analyse som ligger under Genomikk her

Kontaktperson for genomikk:

Bilde av kontaktperson for genotyping
Céleste Jacq

Head of Genomics

Send e-post

Ring +47 482 54 804

Skroll til toppen