Bakteriologi og MLVA

Bakteriologiske analyser kan påvise tilstedeværelse av spesifikke bakterier som påvirker fiskehelse, fiskevelferd eller miljø.

Blue Analytics tilbyr bakteriologiske analyser og utstyr for prøvetaking. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere egnet dyrkingsmedium og prøvetakingsprosedyre. Bestillingsskjema og en veiledning for uttak av prøver til bakteriologi finner du her.

I tillegg til klassisk bakteriologi tilbyr vi artsbestemmelse av bakterier ved bruk av MALDI-ToF. MALDI-ToF er en teknikk som kan benyttes til hurtig og spesifikk identifisering av bakterier og sopp. Vi har en samarbeidsavtale med Veterinærinstituttet som utfører disse testene på vegne av Blue Analytics.

MLVA for Moritella viscosa

For Moritella viscosa kan vi utføre MLVA-analyser for å differensiere mellom ulike varianter av bakterien, ofte referert til som klonalkomplekser. Dette er viktig informasjon for å kunne ta riktig valg av vaksine. Les mer om denne metoden her.

Nye driftsmåter som RAS og ikke-medikamentell avlusing, har gjort helseutfordringer knyttet til bakterielle agens mer kompliserte. Dette har blant annet aktualisert behovet for ikke-registrerte vaksineprodukter mot bakterielle agens og eventuell agenstyping.

Blue Analytics har mulighet til å lagre innsendte isolat i biobank for epidemiologiske studier eller fremtidig produksjon av anleggs- eller områdespesifikke vaksiner (autogene vaksiner).

Kontaktperson for bakteriologi:

Bilde av kontaktperson for PCR-analyser
Øyvind Vågnes

Head of Diagnostics

Send e-post

Ring +47 414 11 626

Skroll til toppen