Genotyping

For avlsformål

DNA-analyse utføres hos Blue Analytics.

Genotyping er en analyse som identifiserer DNA-informasjonen til et individ. Genotyping av bestemte genvarianter over hele genomet og koblingen av disse til fysiske egenskaper blir brukt til å avle frem ønskede egenskaper hos avkommet i akvakultur og landbruk.

Genotyping av ville arter kan også brukes til forskning og forvaltning av populasjoner.

Genotyping utføres ved bruk av genmarkører utviklet for bestemte arter. Blue Analytics kan hjelpe til med utvikling og testing av nye genotypingssett (arrays) til bestemte formål.

For å genotype et individ tas en vevsprøve eller celleprøve som sendes til laboratoriet. Analysen starter med å ekstrahere DNA-materialet fra cellene, også kaldt DNA-isolering.

Bestill genotyping som ligger under Genomikk her

Kontaktperson for genomikk:

Bilde av kontaktperson for genotyping
Céleste Jacq

Head of Genomics

Send e-post

Ring +47 482 54 804

Skroll til toppen