Sporing

Rømt fisk og artsbestemmelse

Merder med oppdrettsfisk i sjøen.

Fisk som har havnet utenfor oppdrettsanlegget er en uønsket hendelse for eieren av fisken og kan være en potensiell fare for viltlevende fisk i naturen.

Sporing gjennom DNA

Sporing av mulig rømt fisk kan gjøres ved bruk av fiskens individuelle genetiske fingeravtrykk. Dette kan matches til foreldrenes genetiske fingeravtrykk og spores gjennom hele verdikjeden fra klekkeri til merd for å identifisere lokaliteten den rømte fra.

Dersom foreldrenes genetiske profil ikke er tilgjengelige, kan sporing skje ved å sammenligne genetiske mønstre av den mistenkte rømte fisken med oppdrettsfisk i merd i området av rømningen.

Blue Analytics utfører genotyping på oppdrag fra Sporbarhet AS som driver et system for DNA-sporing av rømt oppdrettslaks.

Verifisering av opphav og hindre svindel

Sporbar sjømat gir forbrukerne kunnskap om opprinnelsen til produktet de kjøper, men kan også oppdage og forhindre matsvindel. Sporbarhet gjennom hele verdikjeden kan gi en «farm-to-fork»-sertifisering med en kombinasjon av datainnsamling og DNA-testing på bestemte stadier. Dermed blir både grossisten og forbrukeren trygg på verdien av kjøpet.

Matsvindel kan oppdages gjennom en DNA-test av produktet og påfølgende artsidentifikasjon basert på DNA-sekvensen.

Ta kontakt hvis du ønsker at Blue Analytics skal utvikle og kjøre et «farm-to fork»-sporingssystem med deg.

Bestill DNA-isolering (under Genomikk) som er første steg i genotypingen for sporingsformål her

Kontaktperson for sporing:

Bilde av kontaktperson for sporing gjennom DNA
Céleste Jacq

Head of Genomics

Send e-post

Ring +47 482 54 804

Skroll til toppen