Sporing

Rømt fisk og artsbestemmelse

Fisk som har havnet utenfor oppdrettsanlegget er en uønsket hendelse for eieren av fisken og kan være en potensiell fare for viltlevende fisk i naturen.

Sporing av mulig rømt fisk kan gjøres ved bruk av fiskens individuelle genetiske fingeravtrykk. Dette kan matches til foreldrenes genetiske fingeravtrykk og spores gjennom hele verdikjeden fra rogn til merd for å identifisere lokaliteten den rømte fra.

Dersom foreldrenes genetiske profil ikke er tilgjengelige, kan sporing skje ved å sammenligne genetiske mønstre av den mistenkte rømte fisken med genetiske mønstre fra oppdrettsfisk i merd i området av rømningen.

Sporbar sjømat gir forbrukerne kunnskap om opprinnelsen til produktet de kjøper, men kan også oppdage og forhindre matsvindel. Sporbarhet gjennom hele verdikjeden kan gi en «farm-to-fork»-sertifisering med en kombinasjon av datainnsamling og DNA-testing på bestemte stadier. Dermed blir både grossisten og forbrukeren trygg på verdien av kjøpet.

Matsvindel kan oppdages gjennom en DNA-test av produktet og påfølgende artsidentifikasjon basert på DNA-sekvensen.

Kontaktperson for sporing:

Céleste Jacq

Head of genomics

Send e-post
Ring +47 482 54 804

Rull til toppen