Døgnåpen leveringsstasjon

Leveringsstasjon for PCR- og DNA-prøver til analyse hos Blue Analytics.

Blue Analytics har en døgnåpen leveringsstasjon for prøvemottak på utsiden av laboratoriet i Bergen. Der kan du levere prøver til PCR- og DNA-analyse til alle døgnets tider. Prøvene blir lagret kjølig og analysene kan starte neste morgen.

Hvordan fungerer leveringsstasjonen?

Boksen med prøverør (Matrixboksen eller tilsvarende), legges i leveringsstasjonen som er merket med «Prøvemottak Blue Analytics».

Fra leveringspunktet er det en forbindelse til en kjøleenhet hvor prøvene blir lagret forskriftsmessig (2-8°C). For å åpne døren til leveringsstasjonen trengs det en kode som du får av Blue Analytics. Se bildet nedenfor som viser leveringsstasjonens plassering på bygget (adressen til bygget finner du her).

Husk å merke boksene godt med referansenummer og antall bokser (x av totalt y bokser). Bestillingsskjema med referansenummer og antall bokser leveres sammen med prøvene, pakket i egen plastpose. Her finner du bestillingsskjema.

Gul pil som viser plasseringen av leveringsstasjonen på Slippen-bygget.
Leveringsstasjonen er lokalisert på den gule veggen på nordsiden av Slippen-bygget mot Puddefjordsbroen, til høyre for dør merket «Varemottak» (se gul pil).

Bruksanvisning for levering av prøver

  1. Få kode for å åpne døren på leveringsstasjonen ved å sende sms eller ringe til 414 34 424 / 414 11 626.
  2. Tast inn koden på panelet på døren.
  3. Når grønt lys tennes, vri på hjulet (til venstre for trykknappene) med klokken.
  4. Etter at døren er åpnet, legg en og en boks inn i åpningen / «hullet», dytt boksene inn i kanalen som leder til kjøleenheten på andre siden av veggen.
  5. Etter at siste boks og bestillingsskjema er levert, lukk døren og vri på hjulet mot klokken for å låse.

Ring telefonnumrene over hvis du trenger hjelp med leveringen.

Video som viser hvordan Matrixboksen eller tilsvarende størrelse dyttes ned i «hullet» på leveringsstasjonen.

Kontaktperson for leveringsstasjonen:

Dag Knappskog

Head of Sales & Operations

Send e-post
Ring +47 414 34 424

Skroll til toppen