PCR-analyse

Vevsprøver fra fisk settes opp for PCR-analyse.

PCR (Polymerase Chain Reaction) blir brukt som et diagnostikkverktøy for å identifisere tilstedeværelse av sykdomsfremkallende agens (virus, bakterier og parasitter), samt genetiske mutasjoner fra vevsprøver, slim, rognvæske, vann og andre miljøprøver.

PCR er en analyseteknikk som påviser sekvenser av arvestoff (DNA, RNA) i prøvemateriale. Teknikken baserer seg på repeterende temperatur-sykluser med oppformering av en målsekvens som er spesifikk for ønsket agens som resultat.

Sanntids-PCR (eng. Real-time) er en variant av PCR-teknikken. I sanntids-PCR blir antallet temperatursykluser som skal til for å påvise en målsekvens brukt for å generere prøvesvaret. Dette blir kalt for en Ct-verdi. Lav Ct-verdi indikerer større mengde av målsekvensen i prøvematerialet.

Sanntids-PCR som metode er semikvantitativ og Ct-verdier er kun veiledende for mengde målsekvens i prøvematerialet. Våre resultater fra sanntids-PCR blir rapportert kvalitativt, dvs som påvist eller ikke påvist agens. Vi oppgir imidlertid også Ct-verdien som danner grunnlaget for det kvalitative svaret.

Kontaktperson for PCR-analyser:

Bilde av kontaktperson for PCR-analyser
Øyvind Vågnes

Head of Diagnostics

Send e-post

Ring +47 414 11 626

Produktliste for PCR-analyser

Vi utfører følgende analyser for å påvise agens (virus, bakterier og parasitter) i egnede vev fra ulike fiskearter:

Atlantisk laks

Regnbueørret

Kveite

Rognkjeks

Leppefisk

Tilapia

Ta kontakt hvis du ikke fant den analysen du lette etter. Vi kan ofte imøtekomme behov for andre analyser enn det som står oppført i oversikten.

Bestill PCR-analyser som ligger under Diagnostikk her.

Skroll til toppen