Døgnåpen leveringsstasjon for prøver til analyse

Nå kan du levere prøver til PCR- og DNA-analyse til alle døgnets tider i den nye leveringsstasjonen på utsiden av laboratoriet til Blue Analytics i Bergen. Prøvene kommer raskt frem og analysene kan starte neste morgen.

Leveringsstasjon for PCR- og DNA-prøver til analyse hos Blue Analytics.
Døren til leveringsstasjonen åpnes med kode for å levere prøver hele døgnet til Blue Analytics.

Fleksibel lokal leveringsmåte

Denne leveringsstasjonen har vært etterspurt av lokale oppdrettere som ønsker å levere prøver til analyse alle dager i året uavhengig av åpningstiden til Blue Analytics. Prøver som er tatt i løpet av dagen kan medbringes av personer som likevel skal kjøre fra anleggene til Bergen på ettermiddag eller kveld. Dette gir fleksibilitet og trygghet for at prøvene kommer frem til riktig sted og at de blir lagret kjølig til analysene kan starte neste morgen.

Helseovervåkning av oppdrettsfisk foregår både rutinemessig og ved akutte situasjoner som kan oppstå. Da er det viktig å ta prøver av fisken og raskt analysere for tilstedeværelse av spesifikke virus og bakterier for å finne mulig årsak til dødelighet.

Også innenfor sporing av rømt fisk og drift av avlsprogrammer, kan identifisering eller genotyping av fisk ved hjelp av DNA-analyse være informasjon som det ønskes hurtig svar på. For dem som har mulighet til egen levering, kan denne leveringsstasjonen bidra til at analysene blir igangsatt og ferdigstilt hurtigere enn ved levering med posten.

Hvordan fungerer leveringsstasjonen?

Boksen med prøverør (Matrixboksen eller tilsvarende), legges i leveringsstasjonen plassert på ytterveggen til Blue Analytics sine lokaler på nordsiden av Slippen-bygget mot Puddefjordsbroen (adressen til bygget finner du her). Leveringsstasjonen er merket med «Prøvemottak Blue Analytics».

Fra leveringspunktet er det en forbindelse til en kjøleenhet hvor prøvene blir lagret forskriftsmessig (2-8°C). For å åpne døren til leveringsstasjonen trengs det en kode som du får av Blue Analytics. Se bildet nedenfor som viser leveringsstasjonens plassering på bygget.

Husk å merke boksene godt med referansenummer og antall bokser (x av totalt y bokser). Bestillingsskjema med referansenummer og antall bokser leveres sammen med prøvene, pakket i egen plastpose. Her finner du bestillingsskjema.

Gul pil viser lokaliseringen av leveringsstasjonen på Slippenbygget.
Leveringsstasjonen er lokalisert på den gule veggen på nordsiden av Slippen-bygget mot Puddefjordsbroen, til høyre for dør merket «Varemottak» (se gul pil).

Bruksanvisning for levering av prøver:

  1. Få kode for å åpne døren på leveringsstasjonen ved å sende sms eller ringe til 414 34 424 / 414 11 626
  2. Tast inn koden på panelet på døren
  3. Når grønt lys tennes, vri på hjulet (til venstre for trykknappene) med klokken
  4. Etter at døren er åpnet, legg en og en boks inn i åpningen / «hullet», dytt boksene inn i kanalen som leder til kjøleenheten på andre siden av veggen.
  5. Etter at siste boks og bestillingsskjema er levert, lukk døren og vri på hjulet mot klokken for å låse

Ring telefonnumrene over hvis du trenger hjelp med leveringen.

Video som viser hvordan Matrixboksen eller tilsvarende størrelse dyttes ned i «hullet» på leveringsstasjonen.
Skroll til toppen