Leder for kvalitet er ansatt

Anette Hansen Kausland er fra 1. mars 2021 ansatt som kvalitetsleder i Blue Analytics. Hun vil ha ansvaret for å videreutvikle og drifte kvalitetssystemene i samsvar med selskapets strategi og regulatoriske krav.

Anette Hansen Kausland er ansatt som ny leder for kvalitet i Blue Analytics.

«Jeg brenner for effektiv drift, kvalitet og digitalisering, og blir engasjert av å finne gode løsninger og sjå synergier på tvers av system og organisasjon.» 

Anette Hansen Kausland

Anette kommer fra en stilling som daglig leder og driftsleder i Biomega Norway som produserer næringsmiddelingredienser fra restråstoff fra laksenæringen.

Før dette jobbet hun som avdelingsleder ved Laboratorium for molekylærbiologi hos Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og seksjonsleder ved prøvemottak og fartøylab på Havforskningsinstituttet (HI).

Gjennom disse arbeidsforholdene har hun blant annet fått erfaringer med personalledelse, kvalitetssikring og digitalisering av prosesser, akkreditering, innkjøpsprosesser og kundehåndtering.

Hun er Cand. mag. i biokjemi/kjemi og Cand. scient. i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen/ Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi. Nylig tok hun også videreutdannelse i bedriftsøkonomisk analyse ved Høyskolen på Vestlandet.

Skroll til toppen