En laboratorieingeniør viser frem noe av prøvetakingsutstyret som kan bestilles fra Blue Analytics.

Bestilling av utstyr til prøvetaking

Nå kan du bestille prøvetakingsutstyr direkte fra vår hjemmeside. Vi leverer utstyr og konserveringsløsninger for ulike prøvetakingsbehov innen diagnostikk og genomikk.

Bestilling av utstyr til prøvetaking Les mer